ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Πως μπορώ να λαμβάνω το Άμαστρις;

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Ένα σπουδαίο σιγίλλιο του 1672 για την Παναγία Σουμελά

του Χρήστου Ανδρεάδη
Φιλόλογου - Ιστορικού
Πρόκειται για ένα σιγίλλιο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Διονυσίου του Δ' [...] Προσπαθώντας να το διαβάσουμε συναντήσαμε δυσκολίες πολλές, διότι η γραφή του, σεσυρμένη του 17ου αιώνα, παρουσίαζε αρκετές και δυσνόητες συντομογραφίες, ειδικές σε βυζαντινά κείμενα. Ευτυχώς βρήκαμε το σιγίλλιο δημοσιευμένο  με ελάχιστα λάθη και με συντομία παρουσιάζουμε το περιεχόμενό του, αφού είναι αμετάφραστο, στην κοινή σημερινή νεοελληνική [...] Το σιγίλλιο αναφέρεται στα προνόμια που είχε η Μονή της Παναγίας Σουμελά, προνόμια που είχαν επικυρωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μνημονεύοντας μάλιστα και την ιστορική συνέχειά τους με τα ονόματα προηγούμενων Πατριαρχών που αναφέρονταν σ’ αυτά, ώστε να φαίνεται καθαρά ότι δεν ήταν επινόημα μόνο του Διονυσίου Δ΄, αλλά και προηγούμενων Πατριαρχών φθάνοντας ως το 1546.

Δεν υπάρχουν σχόλια: